1. 1.Investerer I egne midler i de transaktioner I arbejder med ?

 2. Nej                                                                      


 1. 2.Hvilken form arbejder I under ?

 2. I hver opgave indgåes der en skriftlig  mandaftale med kunden. Aftalen beskriver blandt andet vores arbejdsopgaver og regulerer en række øvrige forhold for samarbejdet


 1. 3.Hvad koster Jeres rådgivning ?

 2. Vores honorarstruktur er baseret på et succeshonorar med milepælsbetaling. Succes honoraret beregnes ud fra størrelsen af transaktionen. Det betales når opgaven er gennemført


 1. 4.Hvor lang tid vil det tage at sælge min virksomhed ?

 2. Vi arbejder med en tidsramme på 6-12 måneder. Vi har dog været involveret i processer  der tog 4 måneder henholdsvis 3 år


 1. 5. Hvad er min virksomhed værd  ?

 2. Værdiansættelse af en virksomhed er en kompleks opgave. Vi er nødt til at “forstå” virksomheden før en DCF og Peer Group analyse giver meningsfuld  indikation af den forventede pris


 1. 6.Hvor mange potentielle købere vil I kontakte ?

 2. Vi identificerer et bredt univers af købere. Gennem analyse og market intelligence udarbejder vi i samarbejde med kunden en ´short list´ af potentielle købere 1. 7.Hvordan kontakter I potentielle købere ?

 2. Det er et af de emner vi diskuterer med kunden i struktureringsfasen. Vi kontakter aldrig en potentiel køber uden at have fået vores kundes tilladelse hertil


 3. 8.Kan I hjælpe os med at købe virksomheder ?

 4. Vi  identificere et bredt univers af mulige køberemner og en målrettet ´short  list´. Vi tager den indledende kontakt, faciliteter møder, laver udkast til LoI, udarbejder forslag til pris og transaktionsstruktur og deltager i den resterende gennemførelse af købet


 5. 9.Kan I lave vores børsintroduktion ?

 6. En investeringsbank vil stå for børsintroduktionen. Vores rådgivning starter tidligere og tilfører spidskompetence om markedet og processen

capcon
corporate finance
HjemOmos.html